HISTORIE
  KAPELY


  SOUČASNÉ
  SLOĹ˝ENÍ


  KDE JSME
  HRÁLI


  KDE BUDEME
  HRÁT


  FOTO-
  GALERIE


  NAHRÁVKY
  TEXTY


  KONTAKTY
  PODMÍNKY


  KNIHA
  NÁVĹ TĚV

IBATAK

Fotogalerie

Střelice - 10 let skupiny Ibatak
30. května 2009

Po dlouhých přípravách, zkouškách a plánování nadešel den, kdy jsme chtěli oslavit 10leté výročí založení skupiny. Po prvotních problémech zaviněné vytrvalým deštěm a velkou zimou jsme byli nuceni narychlo akci přesunout do střelické Sokolovny, za což patří velký dík Pepovi Machátovi, který toto sice provizorní, ale kapacitně dostatečné řešení sám nabídl. I přes tyto prvotní komplikace a posun začátku akce o půl hodiny se vše povedlo připravit a oslava mohla vypuknout.
Velké poděkování patří také několika bývalým členům Ibataku, kteří byli ochotni přijít na zkoušky a na oslavě zahrát něco ze starého repertoáru skupiny. Jmenovitě Zdeněk Švestka, Boris Maák, Petr Málek, Jana Srbová a Martin Švestka. Po jejich vystoupení přišel jeden ze zlatých hřebů večera, kdy nastoupili všichní bývalí a současní členové a společně zahráli známou instrumentálku Foggy Mountain Breakdown. Tito bývalí členové byli za svou odvahu a ochotu oceněni pamětní plackou na toto výročí.
Poté bylo plackou poděkováno i dalším lidem, kteří se aktivně přičinili o konání samotné akce. Byli to především již výše zmiňovaný Pepa Machát, dále Jana Sekaninová a Jirka Polešák, kteří se dlouhou dobu připravovali na naše výročí v Trnkově dvoře, ale počasí rozhodlo jinak, a také starostovi Střelic panu Sklenářovi za drobnou pomoc v propagaci oslavy samotné. Plackami jsme samozřejmě "ocenili" i sami sebe, jen abychom měli památku. Byla však udělena ještě jedna speciální placka, a to našemu Werimu za 100 složených písniček.
Druhá část večera již byla odehrána současnou sestavou Ibataku. Zahráli jsme na 30 písniček převážně z naší provenience, ale zařadili jsme i několik převzatých pecek. Ačkoliv byl konec oslavy plánován na přibližně 8-9 hodinu, hráli jsme až do půl jedenácté! Důvod byl jediný: Lidé se bavili a nám bylo s nimi ...prostě fajn...
Nicméně vše musí jednou skončit a tak i naše oslava byla (k nevoli některých diváků) ukončena. Zahráli jsme si náramně, lidé se bavili, my jsme se bavili a tak ačkoliv ráno vše vypadalo díky počasí velmi pesimisticky, celá oslava se vydařila. Důkazem toho bylo snad i přibližně 100 doufáme že spokojených posluchačů, mezi které se zařadili i hosté, za které jsme byli velmi rádi, že si udělali čas a přišli si nás poslechnout, jako např. výše zmiňovaný starosta Střelic pan Sklenář nebo známý zpěvák bývalé skupiny Kern Jaroslav Albert Kronek.
Můžeme si jen přát, že za 10 roků bude oslava Ibataku stejně úspěšná, jako ta letošní.