HISTORIE
  KAPELY


  SOUČASNÉ
  SLOŽENÍ


  KDE JSME
  HRÁLI


  KDE BUDEME
  HRÁT


  FOTO-
  GALERIE


  NAHRÁVKY
  TEXTY


  KONTAKTY
  PODMÍNKY


  KNIHA
  NÁVŠTĚV

IBATAK

Fotogalerie

Křest našeho prvního CD Pár korálků
2. dubna 2011

Kest naeho prvnho CD Pr korlk je za nmi. Tko vyjdit slovy to, jak nm akce vyla. Myslm, e kdo se j nezastnil, me jen litovat!
Po dlouhch mscch naten, mixovn, vymlen obalu a plnovn a pprav samotnho ktu CD konen nadeel den, kdy nae prvn CD poktme a pustme mezi nae fanouky. Po dopolednm chystn slu a odpolednm velmi dlouhm a dky velmi patn akustice stelick Sokolovny velmi sloitm nazvuen se piblila sedm hodina a my netrpliv ekali, zda pipravench 130 sedadel nebude pecejen pli mnoho a nebude sl poloprzdn. Natst se tak nestalo a nkolik idl se muselo i pidat. Sl se nm podailo naplnit a to bylo velmi pjemn.
Po sedm hodin jsme se pustili s chut do hran a odehrli jsme prvn st koncertu. Pot dolo na samotn poktn CD, kterho se ujali dva velc stelit muzikanti a nai fanouci Petr Mak a Ludk Sklen. Dostali jsme od nich i kestn list! Po krtk pauze jsme zahrli dalch 12 psniek z na tvorby.
Po tomto druhm bloku byl zahjen prodej CD, kde prvnch 50 zjemc dostalo k CD mal zpvnek s psnikami, kter na nm jsou.
Na zvr jsme se pesunuli spolu s nkolika naimi pznivci a kamardy do salnku mstn restaurace a pokraovali neformlnm jamkem.
Rd bych touto cestou podkoval vem, kte s nmi pili poktt nae prvn CD a za krsnou atmosfru, kterou nm k tomu vytvoili.


Foto - Ji Fukan