HISTORIE
  KAPELY


  SOUČASNÉ
  SLOŽENÍ


  KDE JSME
  HRÁLI


  KDE BUDEME
  HRÁT


  FOTO-
  GALERIE


  NAHRÁVKY
  TEXTY


  KONTAKTY
  PODMÍNKY


  KNIHA
  NÁVŠTĚV

IBATAK

Fotogalerie

Střelice - 10 let skupiny Ibatak
30. května 2009

Po dlouhch ppravch, zkoukch a plnovn nadeel den, kdy jsme chtli oslavit 10let vro zaloen skupiny. Po prvotnch problmech zavinn vytrvalm detm a velkou zimou jsme byli nuceni narychlo akci pesunout do stelick Sokolovny, za co pat velk dk Pepovi Machtovi, kter toto sice provizorn, ale kapacitn dostaten een sm nabdl. I pes tyto prvotn komplikace a posun zatku akce o pl hodiny se ve povedlo pipravit a oslava mohla vypuknout.
Velk podkovn pat tak nkolika bvalm lenm Ibataku, kte byli ochotni pijt na zkouky a na oslav zahrt nco ze starho repertoru skupiny. Jmenovit Zdenk vestka, Boris Mak, Petr Mlek, Jana Srbov a Martin vestka. Po jejich vystoupen piel jeden ze zlatch heb veera, kdy nastoupili vichn bval a souasn lenov a spolen zahrli znmou instrumentlku Foggy Mountain Breakdown. Tito bval lenov byli za svou odvahu a ochotu ocenni pamtn plackou na toto vro.
Pot bylo plackou podkovno i dalm lidem, kte se aktivn piinili o konn samotn akce. Byli to pedevm ji ve zmiovan Pepa Macht, dle Jana Sekaninov a Jirka Polek, kte se dlouhou dobu pipravovali na nae vro v Trnkov dvoe, ale poas rozhodlo jinak, a tak starostovi Stelic panu Sklenovi za drobnou pomoc v propagaci oslavy samotn. Plackami jsme samozejm "ocenili" i sami sebe, jen abychom mli pamtku. Byla vak udlena jet jedna speciln placka, a to naemu Werimu za 100 sloench psniek.
Druh st veera ji byla odehrna souasnou sestavou Ibataku. Zahrli jsme na 30 psniek pevn z na provenience, ale zaadili jsme i nkolik pevzatch pecek. Akoliv byl konec oslavy plnovn na piblin 8-9 hodinu, hrli jsme a do pl jedenct! Dvod byl jedin: Lid se bavili a nm bylo s nimi ...prost fajn...
Nicmn ve mus jednou skonit a tak i nae oslava byla (k nevoli nkterch divk) ukonena. Zahrli jsme si nramn, lid se bavili, my jsme se bavili a tak akoliv rno ve vypadalo dky poas velmi pesimisticky, cel oslava se vydaila. Dkazem toho bylo snad i piblin 100 doufme e spokojench poslucha, mezi kter se zaadili i host, za kter jsme byli velmi rdi, e si udlali as a pili si ns poslechnout, jako nap. ve zmiovan starosta Stelic pan Sklen nebo znm zpvk bval skupiny Kern Jaroslav Albert Kronek.
Meme si jen pt, e za 10 rok bude oslava Ibataku stejn spn, jako ta leton.